Casuïstiek

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een aantal casussen, die terugkomen in videofragmenten en opdrachten in de verschillende modules.

Deze casussen zijn gebaseerd op verschillende prototypen SOLK-patiënten die naar voren kwamen uit recent wetenschappelijk onderzoek. Nederlandse onderzoekers organiseerden focusgroepen met huisartsen, waarna vijf subgroepen van SOLK patiënten geïdentificeerd werden: de angstige SOLK-patiënt, de sombere SOLK-patiënt, de passieve SOLK-patiënt, de gestreste SOLK-patiënt en de ongrijpbare SOLK-patiënt. Op de eerste vier typen baseerden wij onze casuïstiek.