Home

Als zorgverlener ziet u regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe legt u deze werkhypothese vervolgens uit aan uw patiënt? En wat kunt u uw patiënt bieden qua behandeling?

Veel artsen en andere zorgverleners vinden dit lastig. Daarom bieden wij een online cursus, waarin onder andere deze vragen worden behandeld. De cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die mei 2018 is gepubliceerd.

De e-learning is geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

Deelname aan de e-learning kost €100,-.

Het inschrijfformulier vindt u hier .

Voor wie is deze cursus?

Wat leer ik in de cursus?

Door wie is de cursus ontwikkeld?